Πέμπτη, 26 Σεπτεμβρίου 2013

Βιολογικά προϊόντα και η αξία τους

Τα βιολογικά προϊόντα (βιολογικά τρόφιμα) είναι τροφές βιολογικής καλλιέργειας ή βιολογικής κτηνοτροφίας. Τα βιολογικα προιοντα παράγονται χωρίς χημικά λιπάσματα, παρασιτοκτόνα και τοξικά φυτοφάρμακα και στη βιολογική κτηνοτροφία δεν χρησιμοποιούνται αντιβιοτικά και ορμόνες.
Βιολογικά προϊόντα και η αξία τους

Τα βιολογικά προϊόντα είναι τα προϊόντα που για την παραγωγή τους έχουν εφαρμοστεί ειδικοί κανόνες καθορισμένοι από την κοινοτική και εθνική νομοθεσία. Σκοπός των κανόνων αυτών είναι η προστασία του περιβάλλοντος, η διατήρηση ή και την αύξηση της ευφορίας και της βιολογικής δραστηριότητας του εδάφους, καθώς και η δημιουργία κατάλληλων συνθηκών για τη διατήρηση της αλληλεξάρτησης μεταξύ του εδάφους με τα φυτά, των φυτών με τα ζώα και των ζώων με το έδαφος. Όλα τα παραπάνω θα πρέπει να επιτευχθούν χωρίς την προσφυγή σε παράγοντες παραγωγής εξωτερικής προέλευσης.


Ποια τρόφιμα θεωρούνται βιολογικά
 

Ο όρος βιολογικα προιοντα (organic food) παγκοσμίως περιλαμβάνει διάφορα είδη όπως βιολογικό κρέας, λαχανικά, αβγά, πουλερικά, και γαλακτοκομικά προϊόντα που προέρχονται από φυτά και ζώα στα οποία δε χρησιμοποιούνται χημικά λιπάσματα, αντιβιοτικά ή ορμόνες ανάπτυξης. Στην αγροτική καλλιέργεια λοιπόν, ο όρος «βιολογική τροφή» περιγράφει προϊόντα που παράγονται χωρίς την χρήση των χημικών ζιζανιοκτόνων, συνθετικών λιπασμάτων, ακτινοβολίας ιονισμού και μετάλλαξης.
 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση, με μια ενιαία νομοθεσία καθορίζει αυστηρά ποιες τροφές μπορούν να χαρακτηριστούν ως βιολογικές. Τα κριτήρια είναι κοινά για όλες τις χώρες-μέλη της Ευρώπης. Ωστόσο, η κάθε χώρα διατηρεί το δικαίωμα να θεσπίζει δικούς της ανεξάρτητους νόμους για την εγχώρια κατανάλωση των βιολογικών προϊόντων.

Γιατί να προτιμήσουμε τα βιολογικά προϊόντα

 
Τα βιολογικα προιοντα είναι ασφαλή τρόφιμα, καθώς ελέγχονται καθ” όλα τα στάδια της αγροδιατροφικής αλυσίδας, από το χωράφι έως το ράφι των καταστημάτων, πριν φτάσουν στο τραπέζι μας. Δεν περιέχουν επιβλαβείς για την υγεία και το περιβάλλον χημικές ουσίες, όπως ζιζανιοκτόνα, εντομοκτόνα, μυκητοκτόνα ή χημικά λιπάσματα ενώ η χρήση ιονίζουσας ακτινοβολίας κατά την επεξεργασία των προϊόντων, δεν επιτρέπεται. Έχουν λιγότερα πρόσθετα, καθώς, πολλά πρόσθετα που είναι επικίνδυνα για την υγεία δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται στα βιολογικά προϊόντα. Δεν περιέχουν γενετικά τροποποιημένα συστατικά καθώς στην βιολογική γεωργία δεν επιτρέπεται η χρήση συστατικών από γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς.


Πως αναγνωρίζουμε τα βιολογικά προϊόντα
 

Στην επισήμανση ή διαφήμιση των βιολογικών προϊόντων θα πρέπει να υπάρχουν οι εξής ενδείξεις:

- Το εθνικό σήμα αναγνώρισης πιστοποιημένων προϊόντων βιολογικής γεωργίας.
- Η ένδειξη «ΠΡΟΙΟΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ» σε συνδυασμό με την ονομασία πώλησης του προϊόντος.
- Η ένδειξη «ΠΡΟΙΟΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ» μόνο σε προϊόντα φυτικής προέλευσης που η καλλιέργεια τους βρίσκεται σε περίοδο μετατροπής, σε συνδυασμό με την ονομασία πώλησης του προϊόντος.
- Το Κοινοτικό λογότυπο.
- Ο κωδικός αριθμός έγκρισης του Οργανισμού Ελέγχου & Πιστοποίησης.


Τα προϊόντα βιολογικής γεωργίας πωλούνται μόνο συσκευασμένα
 

Τα βιολογικα προιοντα πωλούνται μόνο στην κατάλληλη συσκευασία. Είναι σκευασμένα με τρόπο που να μην είναι δυνατή η αντικατάσταση του περιεχομένου τους χωρίς την παραβίαση ή φθορά της σφραγίδας. Στην σκευασία υπάρχει ετικέτα που να αναφέρει την επωνυμία του προϊόντος την ονομασία του προϊόντος, τον Οργανισμό Ελέγχου και Πιστοποίησης.

Πηγή:
http://www.viologikaproionta.eu/